Tržby nie vždy znamenajú pre podnik aj peniaze

Autor: Anna Harumová | 22.3.2018 o 20:22 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  106x

Riadenie pohľadávok, model riadenia pohľadávok - Cash manažment, riadenie podmienok predaja, poisťovanie pohľadávok proti riziku, inkasná politika pohľadávok, odberateľská úverová politika, pravidelná analýza pohľadávok

Vystavenie faktúr podnikateľa za jeho výkony z prevádzkovej činnosti predstavujú tržby podniku, ktoré však nie sú priamo spojené s peniazmi, ale s pohľadávkami. Na to, aby sa pohľadávky premenili na peniaze je potrebné, aby ich odberatelia uhradili. Evidenciou a riadením pohľadávok sa v podniku zaoberá finančný manažment. Pohľadávky vznikajú v obchodnom styku ako dôsledok vyskladnenia tovarov (poskytnutia služieb) bez protismerného inkasa tržieb. Je preto logické, že záujem finančného manažmentu o riadne a včasné zaplatenie pohľadávok je rozhodujúcim faktorom v celkovej výške pohľadávok podniku. Z uvedeného dôvodu sa v podnikoch využívajú rôzne modely a metódy riadenia pohľadávok. Niektoré z nich si v tomto článku uvedieme: (bližšie: http://ebook.ecoletra.com/stanovenie-hodnoty-ii-stanovenie-hodnoty-poh%C4%BEad%C3%A1vok).

Model riadenia pohľadávok - Cash manažment sa vo všeobecnosti charakterizuje ako riadenie hotovostných resp. im blízkych finančných  zdrojov. Tento model sa radí k hlavným funkciám firemného treasury. Cash manažment však čím ďalej tým viac zastáva významnejšiu úlohu vo finančnom hodnotovom rebríčku. Súčasný model cash manažmentu je kombináciou všetkých systémov, služieb a postupov, ktoré sú aktuálne dostupné a poskytuje najvyššiu možnú efektivitu a výkonnosť cash manažmentu.

Efektívne riadenie pohľadávok - finančné rozhodovanie v oblasti pohľadávok spočíva v určení veľkosti kapitálu, ktorý podnik v nich viaže. Existujú dva základné prístupy k tomu, koľko peňažných prostriedkov má byť optimálne viazaných v pohľadávkach:

  • táto suma by mala byť taká veľká, aby podnikateľský subjekt mohol ponúknuť také platobné podmienky odberateľom, aby sa zachoval rast objemu predaja (udržať odberateľov),
  • táto suma by nemala byť príliš veľká, pretože vysoký objem pohľadávok spomaľuje obrat podnikového kapitálu a tým znižuje jeho rentabilitu.

Objem (výška) pohľadávok je podmienený rozhodnutím dodávateľa o poskytovaní obchodného úveru odberateľovi. Pri poskytovaní obchodného úveru odberateľovi sa zohľadňuje viacero faktorov.

Riadenie podmienok predaja - pri predaji tovaru stanovuje dodávateľ lehotu splatnosti úveru, prípadne poskytnutie skonta pri promptnom platení (zľava z ceny, časový diskont). Ak odberatelia využijú skonto, znamená to na jednej strane pre dodávateľa skrátenie doby inkasa pohľadávok, ako aj zníženie stavu pohľadávok, uvoľnenie v nich viazaného kapitálu, ktorý môže umiestniť inde a získať dodatočný zisk; klesnú aj náklady spojené s inkasom a stratou nevymožiteľných pohľadávok. Na druhej strane dodávateľ musí poskytnúť odberateľovi sľúbenú zľavu z ceny, čím si skracuje tržby, a tým aj zisk. Predlžovaním lehoty splatnosti získa podnik ďalších zákazníkov, zvýši sa objem predaja a zvýši sa zisk, čím sa zlepší konkurencieschopnosť podniku. Zvýši sa však aj stav pohľadávok a vzrastie potreba dodatočného kapitálu, ktorý v nich podnik viaže (keďže kapitál viaže v pohľadávkach, vzdáva sa možnosti investovať ho inde, vznikajú náklady stratených príležitostí, resp. ušlý zisk).  Základným ukazovateľom, ktorý informuje o časovej viazanosti kapitálu v pohľadávkach, je doba inkasa pohľadávok (doba obratu). Vyčísľujeme ju ako podiel priemerného stavu pohľadávok (vylučujú sa pohľadávky, ktoré nesúvisia s predajom) a tržieb.

Monitorovanie informácii o odberateľoch - ak dodávateľ zníži požiadavky na kvalitu odberateľa, vzrastie mu počet odberateľov, čím si zvýši odbyt a dosiahne dodatočný zisk. Zároveň sa však vystavuje riziku, že medzi odberateľov sa zaradia aj takí, ktorí nebudú platiť načas a tým sa spomalí obrátka pohľadávok a v pohľadávkach viazaný kapitál je vlastne umŕtvený. V rámci úverového manažmentu podnik pristupuje diferencovane vo vzťahu k odberateľom, pričom kritériom je bonita odberateľa.

Pravidelná analýza pohľadávok - veľmi dôležitá je aj pravidelná analýza pohľadávok. Výpočet priemerného veku pohľadávok a percentuálneho zastúpenia jednotlivých skupín pohľadávok podľa času od ich vzniku poskytuje obraz celkovej situácie a jej vývoj. Takéto pravidelné mesačné opakovanie analýzy poskytuje informácie o celkovej tendencii vývoja v platobnej disciplíne odberateľov.

Odberateľská úverová politika - úverová politika, resp. manažment pohľadávok z hľadiska výnosu a rizika, rieši otázku, či úver vôbec poskytnúť. Výška obchodného úveru závisí aj od:

  • kapitálovej sily podniku (koľko kapitálu môže viazať v pohľadávkach),
  • zvyklostí v príslušnom odbore podnikania, ktorým sa musí prispôsobiť.

Poskytnutie úveru vyžaduje aj značnú dávku osobného úsudku, pričom úlohou úverového manažéra nie je minimalizovať počet nevymožiteľných pohľadávok, ale maximalizovať očakávaný zisk. Preto je takmer vždy nevyhnutý kompromis. Krajné prípady sú, že zákazník zaplatí promptne, resp., že nezaplatí vôbec.

Inkasná politika pohľadávok - činnosti spojené s inkasom pohľadávok tvoria obsah pomerne samostatnej inkasnej politiky, do ktorej patrí evidencia pohľadávok (resp. evidencia odberateľov)  najmä z hľadiska spoľahlivosti a včasnosti úhrady pohľadávok, upomínanie dlžníkov a vymáhanie pohľadávok. O inkaso pohľadávok sa podnik stará sám, resp. všetky tieto činnosti môže preniesť (za úhradu) na faktoringové organizácie, prípadne organizácie, ktoré sa zaoberajú špeciálne správou a vymáhaním pohľadávok.

Rezerva na nevymožiteľné pohľadávky (rezerva likvidity) - podnik si vytvára účtovnú rezervu na nevymožiteľné pohľadávky, ktorá znižuje hodnotu aktív v súvahe. Tvorí sa dvojakým spôsobom, buď ako percento z tržieb z celkovej sumy predaja na obchodný úver, pričom ide vždy o kvalifikovaný odhad podielu rezervy na tržbách alebo metódou starnutia pohľadávok (agingu), t. j. sledovanie doby, počas ktorej je pohľadávka od svojho vzniku otvorená, a triedenia pohľadávok podľa tohto hľadiska.

Poisťovanie pohľadávok proti riziku - poisťovanie pohľadávok je účinný nástroj na obmedzovanie trvalých rizík plynúcich z platobnej neschopnosti obchodných partnerov. V rozvinutých ekonomikách patrí k často používaným a tiež efektívnym spôsobom riadenia pohľadávok. Poisťovanie pohľadávok slúži v prvom rade na zabezpečenie inkasa pohľadávok, ktoré vznikli následkom platobnej neschopnosti odberateľov pri dodávkach tovaru alebo služieb. Poistenie je často vhodným nástrojom na zníženie kreditného rizika a nákladov na nedobytné pohľadávky, napríklad pre exportné firmy alebo firmy, ktoré nemajú dostatok vlastných zdrojov na kontrolu a riadenie kreditného rizika. Poistenie uľahčuje vstup na nové trhy a zjednodušuje prístup k financovaniu pohľadávok formou faktoringu a bankových úverov. Na druhej strane sa však s poistením spájajú dodatočné náklady. 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Kažimír skončí, kto môže byť minister financií

Ako sa špekuluje nad budúcnosťou ministra financií.

KOMENTÁRE

Kto nastúpi za Smer a čo z toho bude mať Fico

Na kandidáta Smeru netrpezlivo čaká aj Andrej Danko.


Už ste čítali?